Frågespiltan

Här samlar vi löpande de frågor vi ofta får, och kortfattade svar på dem. Hör av dig till oss om du har fler frågor!

Hur mycket foder behöver en fjällnära ko?
En fjällnära ko behöver 5-10 kg hö per dag. Enligt gammalt sätt att räkna ansågs en ko äta 6-8 skrindor hö på en vinter. En skrinda är ungefär 200 kg, vilket innebär 5-7 kg hö per dag om vintern är 8 månader lång.

Hur mycket mjölk ger en fjällnära ko?
Cirka 8-10 liter per dag under den period då kon ger som mest mjölk. Mot slutet av laktationsperioden sjunker mjölkmängden.

©Kerstin Emanuelsson Lundquist

Kan jag ha dem tillsammans med häst/get/får?
Ja, det brukar gå bra, men alla djur är förstås individer. Alla flockdjur mår också bäst av att ha sällskap av minst en artegen individ. Korna har ett rikt socialt liv där de slickar varandra och delar dygnsrytm med vila och bete med mera.

Varför finns det två föreningar för bevarandet av fjällnära?
De två föreningarna har lite olika syn på hur den fjällnära boskapen bäst bevaras. Fjällrasavel tillåter mer inblandning av fjällrasdjur som är mer förädlade. Föreningen äldre boskap godkänner enbart djur som härstammar från ursprungsbesättningarna Lillhärjåbygget, Biellojaure, Klövsjö och Fatmomakke. Se denna sida.

Kan fjällnära kor gå ute året om?
Flera av genbanksbesättningarna har sina djur i kall lösdrift. En del med möjlighet till utevistelse året om. Enligt djurskyddslagen ska alla kor ha tillgång till en ligghall med strö och minst tre väggar under den kalla årstiden. Den fjällnära boskapen som är frigående utomhus brukar uppskatta sina ligghallar på vintrarna. Flera genbanker finns också med uppbundna system.

Vad kostar en fjällnära ko eller kalv?
Det bestämmer varje säljare själv. Föreningen har på efterfrågan publicerat riktpriser som säljare kan utgå ifrån om de vill. Se denna sida.