Miljö- och transportstöd

Miljöstöd

Du som har fjällnära kan få ersättning (miljöstöd för hotade husdjursraser) från Jordbruksverket. Syftet med ersättningen är att bevara den genetiska resursen som våra husdjursraser är. Mer information om stödet får du från Jordbruksverket.

För att få ut miljöstöd måste man följa en för rasen godkänd avelsplan. Det finns två olika avelsplaner för fjällnära: Svensk Fjällrasavels och vår. 

Du kan själv välja vilken avelsplan du vill följa. Väljer du Fjällrasavels, bör du kontrollera så att dina djur godkänns enligt deras regler. Väljer du vår, så skriver du på vårt genbankskontrakt. Detta är viktigt – utan kontraktet vet inte Jordbruksverket vilken förening de ska kontakta vid eventuella frågor om dina djur! Vill du vara med i genbanken men har enstaka djur som inte uppfyller våra härstamningskrav kan du utan problem välja Fjällrasavel för dessa.

Om du får avslag på din ansökan

Om du får avslag på din ansökan om stöd trots att du är säker på dina djurs härstamning vill vi gärna att du hör av dig till oss. 

Transportstöd

Berg på väg ©Maria Unell

Föreningen har för närvarande projektmedel från Jordbruksverket som gör att vi kan bevilja ekonomiskt stöd för förflyttning av genetiskt värdefulla avelsdjur. Kontakta avelsrådgivare Ronny om du tror det kan vara aktuellt för dig: ronny@kackel.se