Vad är en fjällnära?

Det kan bli förvirrande ibland, när den ene tror att fjällnära = fjällko eller tvärtom. Men hur hänger det då ihop?

Fjällras eller fjällko är benämningar på den mest förädlade delen av fjällrasen. Ibland kan man se benämningen ”avlad fjällras”. Den bevaras som kommersiell mjölkras och stambokförs av föreningen Svensk Fjällrasavel. Inga av dessa djur kan ingå i vår genbank.

©Mikael Olsson

Fjällnära kallas också en grupp djur inom samma ras och samma förening, Svensk Fjällrasavel. De fjällnära är inte så stora som de vanliga fjällkorna och det ställs inte lika höga krav på mjölkavkastning. Den bevaras som extensiv mjölkras. En del djur från denna grupp går att genbanksansluta i vår förening, men långt ifrån alla. Tänk på detta om du ska köpa eller använda en ”fjällnära” ko eller tjur (till exempel en semintjur). Vi hjälper dig att kolla härstamningen.

Fjällnära är också benämningen på den mest oförädlade delen av fjällrasen som bevaras i genbank av vår förening; Föreningen Äldre Boskap. Dessa djur härstammar från Lillhärjåbygget, Klövsjö, Biellojaure och Fatmomakke (läs om dessa ursprungsbesättningar på denna sida).

Lillhärjåbygget ©Kristofer Hallberg