Vi bevarar den fjällnära boskapen
i en livskraftig levande genbank