Projekt

Jordbruksverket har beviljat oss ett nytt projekt för att finansiera transporter av genetiskt värdefulla djur samt medlemstidningen Fjällnära (två nummer per år), för perioden 2020-2022.

För mer information om miljö- och transportstöd se denna sida