Mjölken

Fetaost på gång ©Maria Unell

Den mer allmänt kända fjällkon är känd för sin feta mjölk. En fjällko mjölkar normalt ca 20-30 liter om dagen. En fjällnära ko i sin uppkomstmiljö (Lillhärjåbygget) förväntas mjölka 8-10 liter om dagen i genomsnitt under ett år, men då måste man ha i åtanke att hon är betydligt mindre till växten och inte kräver lika mycket underhållsfoder som en större, mer högmjölkande ko.

Att handmjölka sin hushållsko

Vid handmjölkning har man bättre kontakt med kon än vid maskinmjölkning, och det är rogivande. Man märker direkt om det är något fel på kon. När det gäller rengöringen efter mjölkningen så är det betydligt lättare och enklare att diska en hink än en hel maskinuppsättning.

Handmjölkning på traditionellt sätt

Duvan har mjölkats ©Maria Unell

2 månader före kvigan kalvar börjar man att stryka handen över juvret och dra lätt i spenarna, kanske en gång per dag. När kvigan har kalvat är ett alternativ att ta bort kalven direkt från kon, för då väcks inte modersinstinkten. Kalven matas hädanefter i hink. Mjölka inte ur mer än 3 liter första mjölkningen. Vid andra mjölkningen ökar du mängden och vid tredje mjölkar du ut allt. Därefter ska kon mjölkas helt tom 2 gånger/dag, annars kan hon få juverinflammation.

Kombinerad handmjölkning och digivning

Fjällnära på naturbete ©Ronny Olsson

Att föredra om man vill vara ledig från mjölkningen en dag eller två eller när man har semester eller sommarlov. Lägg kalvningen förslagsvis under hösten. Börja ca 2 månader före kalvningen med att varje dag stryka kvigan över juvret och dra försiktigt i spenarna.

När kvigan kalvat, låt mamman slicka kalven helt ren och om ni kan vara med och pyssla med kalven de första 30 minuterna, då etableras kalvens kontakt med er och med sin mamma. Senare är det svårare och tar längre tid att få kalven att acceptera er. När kalven är torr och vill dricka, låt kalven dia på en framspene och mjölka ca 1,5 l på de andra samtidigt. Sätt sedan kalven i box så att mamman ser kalven, släpp ut kalven ca 4 gånger/dygn i 10 dagar för att dia. Därefter mjölka på morgonen så mycket som du behöver, släpp sedan kalven att dia under dagen.

Om inte kon släpper ner mjölken, släpp loss kalven och låt den dia på en spene och mjölka samtidigt så mycket som du behöver. Kon vänjer sig snabbt med att kalven står i box på natten, och det kan underlättas än mer om kon inte ser kalven. Även äldre kor som aldrig har haft en kalv hos sig, vänjer sig snabbt vid detta system. När kalven går hos kon är det mindre risk att hon får juverinflammation. Källa:Jan-Olof Mathiasson