Kontakt

Grådagg ©Mina Möller

Ordförande och avelsrådgivare Ronny Olsson, tel: 0435-230 85 E-post
Vice ordf: Bo Dahlgren, Helsingborg, 042-832 94 E-post
Kassör: Gustav Larsson, Röstånga, 0739-33 17 21 E-post
Sekreterare: Maria Unell, Ör, 0472-709 05 E-post

Det finns också en Facebookgrupp där merparten är medlemmar i Föreningen Äldre Boskap och ägare av fjällnära boskap. OBS: Det är inte en officiell föreningssida. Gruppen skapades för att de som äger fjällnära boskap, framförallt i genbank, ska kunna knyta kontakter, utbyta erfarenheter, ge tips och råd och visa foton på sina djur.
Gruppen heter Vi som har fjällnära besättning .