Dokument

Avelsplan

Stadgar

Fristadsdeklarationen
Fristadsdeklarationen offentliggjordes vid ett seminarium på Skansen den 4 februari  2017. Föreningen Äldre Boskap har undertecknat den tillsammans med Föreningen Allmogegeten, Föreningen Gotlandskaninen, Föreningen Svenska Allmogefår, Föreningen Landtsvinet, Svenska Lanthönsklubben, Gutefår Akademin.
Tillsammans förvaltar dessa föreningar 37 av de husdjursraser som Sverige har påtagit sig bevarandeansvar för. Ytterligare föreningar kan tänkas skriva på i framtiden.

Grådagg ©Mina Möller