Bete och foder

Höbärgning på Lillhärjåbygget ©Ronny Olsson

De oförädlade fjällnära djuren är småväxta och sedan tusentals år anpassade till ett relativt magert skogsbete och vinterutfodring med hässjat hö. Vi rekommenderar att man håller de fjällnära djuren på sådant sätt att kraven som ställs på dem liknar de krav som en gång format dem. Detta för att så många som möjligt av deras lantrasegenskaper ska tas tillvara. 

Att må bra och producera rimligt på ett relativt proteinlågt foder är en av lantrasernas mest elementära egenskaper. En fjällnära ko som inte har inälvsparasiter ska inte behöva kraftfoder för att hålla normalt hull, om hon får ett örtrikt och väl skördat hö. Foderbehovet under vintern till en fjällnära mjölkande ko är ungefär 10 kg per dag.

De fjällnära nötkreaturen är mycket goda betesdjur och är tack vare sin ringa vikt och stora rörlighet väl lämpade för hävd av värdefulla och känsliga naturbetesmarker. 

Boktips:
Naturvård med betesdjur – Nöt och Får av Curt Matzon. Går att beställa från Jordbruksverket.

Nyttigare kött och mjölk från betesdjur

Fjällnära är duktiga på att beta sly och buskar. ©Maria Unell

På senare år har forskare uppmärksammat de livsnödvändiga fettsyrorna omega-6 och omega-3 och hur balansen mellan dessa påverkar våra kroppar. En högre kvot omega-3 har flera positiva effekter – blodfettssänkande, antiinflammatorisk, positiv för hjärna, nervsystem och mental hälsa. Särskilt omega-3-fettsyrorna EPA/ DHA anses bidra till minskad risk för hjärtsjukdomar. Dessa finns främst i fet fisk, men har även visat sig finnas i kor som helt föds upp på grönbete. Det visar försök som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet gjort. 

Fettet i biffkött blir mindre hälsosamt då djuren utfodras med kraftfoder. Djur som får gräs och hö fram till slakt höjer andelen eftertraktat omega-3-fett upp till 25 gånger, visar svensk forskning. Hos gräsätarna var kvoten mellan fettsyrorna omega-3 och omega-6 idealisk, nära 1 till 1. Men med inslag av spannmålsbaserat kraftfoder försämrades balansen snabbt. Hos djur som utfodrats med en hög andel kraftfoder kan kvoten mellan omega-3 och omega-6 vara 1-10 och ibland till och med ännu högre. Orsaken är enkel: växtens gröna delar är rika på omega-3 medan kraftfoder på säd, majs och soja främst innehåller omega-6.