Bli medlem

Grådagg & Rölleka ©Mina Möller

Du måste inte vara ägare till fjällnära boskap för att vara medlem i föreningen. Det räcker med att du sympatiserar med våra tankar om att bevara den fjällnära boskapen. Vi är tacksamma för alla som vill stödja vår verksamhet med ett medlemskap.

Alla nya medlemmar får broschyren Fjällnära boskap i genbank skickad till sig. Den berättar om ursprungsbesättningarna, lantrasbegreppet, bevarandearbetet och avelsurval.

Medlemsavgift: 150 kronor per år
Betalas in till bankgiro 5319-0989

OBS! Glöm inte skriva namn, adress, telefon och gärna e-postadress på betalningen, så vi vet vem den kommer ifrån!