Styrelse

Styrelsen 2018:

Brunkulla, Blomma och Maria Wählbacken ©Mira Lindgren

Ordförande: Ronny Olsson, Klippan, 0435-230 85 E-post
Vice ordf: Bo Dahlgren, Ryd, 072-7083294 E-post
Kassör: Gustav Larsson, Röstånga, 0739-33 17 21 E-post
Sekreterare: Maria Unell, Ör, 0472-709 05 E-post

Ledamöter:
Jirka Bärnlund Fors, Åsenhöga, 070-485 49 22 E-post
Jonas Nordlund, Bjurholm, 070-282 71 46 E-post
Jan-Olof Mathiasson, Strängnäs. 0152-511 93 E-post

Suppleanter:
Teodor Nimmersjö, Bredbyn, 070-340 66 08 E-post
Carolina Johansson, Ulvstorp, 073- 963 66 94 E-post
Göran Persson, Föllinge, 070-259 39 95 E-post
Jonas Ivarson, Brösarp, 072-744 62 66 E-post

©Ronny Olsson