Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Mjölkning

Fjällkon är känd för sin feta mjölk. En mjölkfjällko mjölkar normalt ca 20-30 liter om dagen. En fjällnära ko i sin uppkomstmiljö (Lillhärjåbygget) förväntas mjölka 8-10 liter om dagen i genomsnitt under ett år, men då måste man ha i åtanke att hon är betydligt mindre till växten och inte kräver lika mycket underhållsfoder som en större, mer högmjölkande ko.

Att handmjölka sin hushållsko

Varför föredra handmjölkning framför maskinmjölkning?

Vid handmjölkning har man bättre kontakt med kon och det är rogivande. Man märker direkt om det är något fel på kon. När det gäller rengöringen efter mjölkningen så är det betydligt lättare och enklare att diska en hink än en hel maskinuppsättning.

Handmjölkning på traditionellt sätt

2 månader före kvigan kalvar börjar man att stryka handen över juvret och dra lätt i spenarna, en gång per dag. När kvigan har kalvat, ta bort kalven direkt från kon för då väcks inte modersinstinkten. Kalven matas hädanefter i hink. Mjölka inte ur mer än 3 liter första mjölkningen. Vid andra mjölkningen ökar du mängden och vid tredje mjölkar du ut allt. Därefter ska kon mjölkas helt tom 2 gånger/dag, annars kan hon få juverinflammation. Mjölka alltid framspenarna först med höger hand på spenen längs bort.

Kombinerad handmjölkning och digivning

Att föredra om man vill vara ledig från mjölkningen en dag eller två eller när man har semester eller sommarlov. Lägg kalvningen tex under hösten. Börja ca 2 månader före kalvningen med att varje dag stryka kvigan över juvret och dra försiktigt i spenarna.
 
När kvigan kalvat, låt mamman slicka kalven helt ren och om ni kan vara med och pyssla med kalven de första 30 minuterna, då etableras kalvens kontakt med er och med sin mamma. Senare är det svårare och tar längre tid att få kalven att acceptera er. När kalven är torr och vill dricka, låt kalven dia på en framspene och mjölka ca 1,5 l på de andra samtidigt. Sätt sedan kalven i box så att mamman ser kalven, släpp ut kalven ca 4 gånger/dygn i 10 dagar för att dia. Därefter mjölka på morgonen så mycket som du behöver, släpp sedan kalven att dia under dagen.
 
Om inte kon släpper ner mjölken, släpp loss kalven och låt den dia på en spene och mjölka samtidigt så mycket som du behöver. Kon vänjer sig snabbt med att kalven står i box på natten. Även äldre kor som aldrig har haft en kalv hos sig, vänjer sig snabbt vid detta system. När kalven går hos kon är det mindre risk att hon får juverinflammation.
Jan-Olof Mathiasson

Handmjölkning av fjällnära kor i Klövsjö


Filmat hos Gölin Bredesen av Jörgen Andersson 1991

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges