Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Bete och foder

De oförädlade fjällnära djuren är småväxta och sedan tusentals år anpassade till ett relativt magert skogsbete och vinterutfodring med hässjat hö.
 
Vi rekommenderar att man håller de fjällnära djuren på sådant sätt att kraven som ställs på dem liknar de krav som en gång format dem. Detta för att så många som möjligt av deras lantrasegenskaper ska tas tillvara.
 
De är mycket goda betesdjur och är tack vare sin ringa vikt och stora rörlighet väl lämpade för hävd av värdefulla och känsliga naturbetesmarker.
 

Hässjor på Lillhärjåbygget © Ronny Olsson

 
Boktips:
Naturvård med betesdjur - Nöt och Får av Curt Matzon. Går att beställa från Jordbruksverket.

Nyttigare kött och mjölk från betesdjur

På senare år har forskare uppmärksammat de livsnödvändiga fettsyrorna omega-6 och omega-3 och hur balansen mellan dessa påverkar våra kroppar. En högre kvot omega-3 har flera positiva effekter - blodfettsänkande, antiinflammatorisk, positiv för hjärna, nervsystem och mental hälsa. Särskilt omega-3-fettsyrorna EPA/ DHA anses bidra till minskad risk för hjärtsjukdomar. Dessa finns främst i fet fisk, men har även visat sig finnas i kor som helt föds upp på grönbete. Det visar försök som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet gjort.
 
Fettet i biffkött blir mindre hälsosamt då djuren utfodras med kraftfoder. Djur som får gräs och hö fram till slakt höjer andelen eftertraktat omega-3-fett upp till 25 gånger, visar svensk forskning. Hos gräsätarna var kvoten mellan fettsyrorna omega-3 och omega-6 idealisk, nära 1 till 1. Men med inslag av spannmålsbaserat kraftfoder försämrades balansen snabbt. Hos djur som utfodrats med en hög andel kraftfoder kan kvoten mellan omega-3 och omega-6 vara 1-10 och ibland till och med ännu högre. Orsaken är enkel: växtens gröna delar är rika på omega-3 medan kraftfoder på säd, majs och soja främst innehåller omega-6.
 
Källor/lästips:
Faktablad från SLU Bete och vallfoder ger nyttigare kött
Faktablad från SLU Du blir vad du äter – fettsyror i foder, kött och människa
Artikel SvD: Dåligt fett i svenskt kött
Artikel DN: En fet revolution kan rädda hälsan

 

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges