Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Riktpriser - fjällnära med genbanksintyg

Kalv upp till 6 månader 2.000 kr
Kalv mellan 6 och 12 månader 3.000 kr
Kviga/ungtjur 4-5.000 kr
Ko/tjur 5-7.000 kr
Betäckning 1.000 kr

OBS! Priserna är endast rekommenderade av styrelsen och inte definitiva.
De är tänkta som vägledning för de säljare och köpare som är osäkra på vad som är rimligt. Många fler faktorer kan påverka prisbilden. Moms ingår inte i riktpriserna.
 
Vid köp eller försäljning, tänk på att följa gällande regler för BVD.
 

På väg hemåt över myren, efter kalvköp på Lillhärjåbygget. © Ronny Olsson

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges