Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Miljöstöd

Du som har fjällnära kan få ersättning (miljöstöd för hotade husdjursraser) från Jordbruksverket. Syftet med ersättningen är att bevara den genetiska resursen som våra husdjurraser är. Mer information om stödet får du från Jordbruksverket.
 
För att få ut miljöstöd måste man följa en för rasen godkänd avelsplan. Inför ansökan 2016 föreligger två olika avelsplaner för fjällnära, Svensk Fjällrasavels och vår.
 
Detta innebär att du nu själv kan välja vilken avelsplan du vill följa. Väljer du Fjällrasavels, bör du kontrollera så att dina djur godkänns enligt deras nya regler. Väljer du vår, så skriver du på vårt genbankskontrakt. Detta är viktigt - utan kontraktet vet inte Jordbruksverket vilken förening de ska kontakta vid ev. frågor angående dina djur! Vill du vara med i genbanken men har enstaka djur som inte uppfyller våra härstamningskrav kan du utan problem välja Fjällrasavel för dessa.
 
Djurindivider som det betalats ut stöd för tidigare är fortsatt godkända och påverkas inte av de nya reglerna.
 

Om du får avslag på din ansökan

Om du får avslag på din ansökan om stöd trots att du är säker på dina djurs härstamning vill vi gärna att du hör av dig till oss.
 

Fjällnära på restaurerad betesmark.
© Ronny Olsson

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges