Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Genbank för fjällnära

Vår förening har bildats för att bevara fjällnära i en levande genbank. Med genbank menas ett slutet system, där ingen inkorsning tillåts. Med ”bevara” åsyftas betydelsen spara/skydda de fjällnära som en oförädlad lantras.
 
Dessutom innebär genbanksverksamheten att man noga studerar släktskapet mellan de olika djuren, för att säkerställa att inga linjer/grenar/familjer faller bort eller ökar allt för kraftigt på bekostnad av alla - helt enkelt att de olika ursprungsdjuren är jämt representerade i dagens levande djur. Varje individ är viktig i en så hotad ras som den fjällnära!
 
För registrering och avelsplanering har vi därför valt att använda samma svenska, specialskrivna genbanksprogram som flera andra lantrasbevarande föreningar. Här registreras samliga djur och deras härstamningsuppgifter. Programmet kan sedan användas av föreningens avelsrådgivare för att till exempel:
  • simulera olika parningar och visa släktskap mellan de tänkta föräldradjuren
  • välja ut minst besläktade partner till ett djur
  • hitta möjliga partners inom ett visst geografiskt område
  • kontrollera hur många avkommor de olika djuren har

Så här fungerar det för dig

  1. Skriv på att du vill vara med i genbanken och följa avelsplanen
  2. Anslut de djur som du vill ha med och som uppfyller härstamningskraven
  3. Om båda föräldrarna är registrerade i genbanken kan du utfärda genbanksintyg, som skall kontrasigneras av föreningen

Anslut dina djur till genbanken

Kontakta Ronny Olsson, tel 0435-230 85 eller ronny@kackel.se
 

Fjällnära tjurkalv på Skansen 2011. © Linda Askelund

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges