Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Filmer och böcker om fjällnära kor

Böcker

Gården på fjället

av Lars-Olof Hallberg
 
Om fjälljordbruket Lillhärjåbygget i södra Härjedalen, landets sista fjällgård i väglöst land som fortfarande är i bruk och förklarades som kulturreservat av Länsstyrelsen i Jämtland 2002. Boken skildrar gårdens historia och vad som händer på gården under ett helt år. På hösten flyttar man tillsammans med sina djur upp till sin fäbod, Hackåsen. Från Lillhärjåbygget stammar en av grundbesättningarna av den fjällnära boskapen.
» Lars-Olof Hallbergs hemsida

Fjällbondens avsked

av Lars-Olof Hallberg
 
I september 2011 kommer boken ”Fjällbondens avsked – de sista fjällägenheterna” ut. Den skildrar landets sista statligt ägda gårdar ovan odlingsgränsen i Norrland, något som kallas för fjällägenheter. I boken skildras allt som händer hos fjällbonden under året: vårbruk, slåtter, kor på skogsbete, mjölkning, fiske, jakt, gödselspridning, snöröjning och mycket annat. Tio olika fjällägenheter besöks, bland annat Arne Eriksson på Biellojaure i Västerbotten, som höll en av de fjällnära ursprungsbesättningarna.
» Lars-Olof Hallbergs hemsida

Klövsjös fäbodar

av Lars Kardell och Mats Olofsson
 
Redan år 1811 utdömde den dåvarande landshövdingen i Jämtlands län det fördärvliga fäbodbruket. Men detta budskap nådde aldrig Klövsjös envetna bönder. Även idag buför de sina kreatur såsom deras föregångare under kanske 20 generationer gjort. I boken beskrivs systemet såväl förr som nu. Rikt fotoillustrerad, delvis i färg, kartor med mera. I boken finns också en del äldre foton på Morlinds kor vid Sandviksdalens fäbod, från vilka Klövsjödjuren härstammar.
Utgiven av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) år 2000

Filmer

Klövsjö

Fjällnära kor hos bland annat Gölin Morlind, ursprungsbesättningen i Klövsjö (från 2.01 på filmen). Filmat av Jörgen Andersson år 1991, dagen efter att Nils Dahlbeck besökt Gölin. Filmen är publicerad med tillstånd av Jörgen Andersson.

Lillhärjådalen

av Erik Eriksson
 
Lillhärjåbygget, som det kallas, är en av landets mest ensligt belägna gårdar i det stora myrlandet i södra Härjedalen. De har 11 långa myrkilometrar efter en delvis spångad stig fram till grannen i Djursvallen. Ska man hämta post och handla är det 24 kilometer fram till Glöte. Filmen är gjord åren 1970-72 och då bodde det fortfarande tre generationer på gården. Dom har inga moderna bekvämligheter som elström, rinnande varmt och kallt vatten osv. Här lever dom som man gjort sedan generationer tillbaks av boskapsskötsel, jakt och fiske och av det som naturen kan ge dem. Filmerna skildrar livet på gården under olika tider av året.
 
Del 1, Vinter(sv/v, 45 min). Del 2, Våren och sommaren (50 min)
» Filmerna kan köpas från Ljusdalsbygdens museum

 

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges