Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

EU-projekt

Sverige har genom att skriva under Konventionen om biologisk mångfald och Interlaken-deklarationen påtagit sig ansvar för de svenska husdjursraserna. I sin Handlingsplan för husdjursgenetiska resurser erkänner Jordbruksverket att rasföreningarna har en central roll i bevarandearbetet. De erkänner också att arbetet som djurägarna och de rasföreningar vi har bildat är helt avgörande.
 
Men Sverige vill inte betala för föreningarnas insats. För att få ekonomiskt bidrag till verksamheten tvingas vi söka årliga projektstöd via Landsbygdsprogrammet och EU. En stödform som är illa anpassad för vår löpande verksamhet och där föreningarna ibland tvingas ligga ute med pengar i flera år. Inte ens då är det säkert att pengarna betalas ut. Ett enda fel i ansökan kan göra att vi blir utan eller får straff-avdrag.
 
Den här gången är ett av villkoren för att pengarna ska betalas ut att föreningen berättar att EU varit med och finansierat verksamheten. Enligt reglerna ska detta göras i allt tryckt material samt på webbplatsen, om man har en sådan för "yrkesmässig användning" (EU 808/2014). Eftersom vår verksamhet inte är yrkesmässig utan ideell, har vi inte haft någon EU-logga eller information om projektet här på hemsidan tidigare. Därför har vi fått 2 % avdrag på stödet och meddelande om att inga pengar betalas ut förrän informationen finns på plats här på vår ideella hemsida. För att få pengarna utbetalda böjer vi oss ödmjukt för överheten och publicerar följande:
 
Vårt projekt med nr 2015-5594 pågår fram till 2018-01-16. Det omfattar avelsfrämjande åtgärder och medlemsinformation, vilket innebär utgivning av 4 nummer av vår medlemstidning (2 nr/år) samt transporter av genetiskt värdefulla avelsdjur mellan genbanksbesättningarna.
 

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges