Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Avelsplan

Föreningar som arbetar med bevarande av utrotningshotade husdjursraser ska ha en avelsplan som är godkänd av Jordbruksverket. I avelsplanen beskrivs föreningens syfte samt rasens ursprung och karaktäristik. Man ska också ange hur avelsarbetet ska bedrivas, vilka krav som ställs på avelsdjur och vilka villkor som gäller för rasrenhet samt vilka avelsmål föreninen har.
 
Dessutom ska avelsplanen visa hur man ämnar uppfylla konventionen om biologisk mångfald och säkerställa ett hållbart nyttjande av rasen - alltså att avelsarbetet inte leder till långsiktig minskning av biologisk mångfald.
 
Vår avelsplan godkändes av Jordbruksverket den 2/9 2011
och gäller t.o.m. 31/12 2014.
 
» Avelsplan för fjällnära boskap
 

 

 

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges