Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Avelsarbetets genomförande

För att uppfylla avelsmålen ska vi:
  • se till att så många handjur och hondjur som möjligt får avkomma.
  • hålla proportionen mellan olika founders genetiska bidrag så jämn som möjligt.
  • generellt undvika nära släktskapsavel.
  • uppmuntra användning av egen tjur.
  • verka för att fjällnära kor endast betäcks med fjällnära tjur.
  • verka för att fler fjällnära tjurar som uppfyller våra härstamningskrav spermasamlas.
  • undvika ensidiga avelsmål och genom försiktig selektion slå vakt om rasens viktigaste egenskaper.
  • bedriva aktiv avelsrådgivning och livdjursförmedling.
  • följa upp sjukdomar och defekter årligen genom genbanksrapporten.
  • slå ut djur som uppvisar defekter som är eller kan vara ärftliga.
Då könskörtelhypoplasi på djur av fjällrastyp främst uppträder på helvita djur eller vita djur med endast lite färg på öronen, bör man undvika att medvetet avla för att få fram vita djur. Tjurar som används i avel ska ha två normalt utvecklade testiklar. Kor med fertilitetsproblem ska undersökas så de har två normala äggstockar. Forskning pågår för att kunna konstatera anlagsbärare via blodprov. Först om/när en sådan metod föreligger, kan det diskuteras om hårdare krav bör ställas.

Avelsrådgivning

Tag gärna kontakt med Ronny för avelsråd.
 

Fjällnära semintjurar

Följande fjällnära semintjurar uppfyller genbankens härstamningskrav.
 
Namn Stamboknr Kodnr Linjeprocent Sålda doser
Munter 6814 7-525 100% L 100
Klöver 6813 7-527 100% K 103
1 Arne 6829 7-560 100% B 235
1003 Hjärter 20010 7-708 50% B, 50% K 72
3053 Markisen 20070 7-765 75% L, 25% B 52
1021 Kronprinsen 20080 7-780 75% B, 25% K 79
16 Benjamin 20094 7-787 50% L, 50% K 86
7011 Mark 24716 7-845 69% L, 19% K, 12% B 6
1039 Sir John 24719 7-866 60% K, 28% L, 12% F 0

Förkortningar:
L=Lillhärjåbygget
B=Biellojaure
K=Klövsjö
F=Funäs

 
OBS! Tänk på att det finns fler semintjurar som betecknas "fjällnära",
men som inte uppfyller genbankens härstamningskrav!
 

163 Tubus och 130 Månskära på Lillhärjåbygget 2009.
© Johan Widing

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges