Föreningen för äldre svensk boskap

bevarar den fjällnära boskapen

 

Föreningen för äldre svensk boskap
bevarar den fjällnära boskapen

Vi arbetar för att bevara den fjällnära boskapen
som en oförädlad lantras inom en levande genbank.
 
Fjällko från 1891

© Föreningen för äldre svensk boskap, om ej annat anges